THISISERROR

Nový ovládač tlačiarne Lomond EvoJet Office (1.generácia)

01.07.2013

Nový ovládač tlačiarne Lomond EvoJet Office (1.generácia)

Stiahnite si nový ovládač pre tlačiareň Lomond EvoJet Office (1.generácia). Nový ovládač si môžete stiahnuť na našej stránke http://evojet.lomond.sk/sk/podpora.

Uistite sa, či máte nainštalovaný aktuálny ovládač tlačiarne. Počas inštalácie neodpájajte tlačiareň zo zdroja elektrickej energie a neodpájajte USB kábel.

Novinky

• podpora Windows 8
Plná podpora pre Windows 8
• zlepšená presnosť algoritmu pre sledovanie atramentu v tlačiarni
presnejšie meranie stavu atramentu v náplniach, žiadne mimoriadne zmeny hladiny atramentu
• zníženie spotreby atramentu
nižšia spotreba atramentu Vám zníži celkové náklady na tlač až o 16%
• zvýšená životnosť tlačovej hlavy
efektívnejšie využitie tlačovej hlavy predĺži jej životnosť

Táto stránka používa cookies za účelom jej skvalitnenia.